Często zadawane pytania

Należy sprawdzić stan komina, np. uszczelnić drzwiczki kominowe, należycie złożyć rury dymowe lub wymienić uszkodzone.

Wyjaśnić przyczynę z kominiarzem (zdunem) i podjąć działania, np. czyszcząc komin, usuwając redukcję przewodu dymowego, zwiększając wysokość komina, doprowadzając do pomieszczenia wystarczającą ilość powietrza.

Zamknąć drzwiczki innego urządzenia grzewczego.

Zamknąć otwory czyszczące.

W przypadku takich warunków należy ogrzewać na wyższą moc, tj. przy otwartym powietrzu pierwotnym i wtórnym – regulacja „otwarta na całość“.

Podstawą jest stosowanie do ogrzewania wyłącznie suchego drewna o wilgotności max. 20%. W przypadku mokrego paliwa nie można osiągnąć wysokiej jakości spalania i wymaganej mocy.