Porady i wskazówki

Przed zakupem ewentualnie wyborem pieca kominkowego lub wkładu kominkowego ważny jest wybór odpowiedniego urządzenia grzewczego pod względem zapotrzebowania na ciepło.

Dobrze zaizolowany dom wymaga wydajności cieplnej 50 - 70 W na 1 m². Aby ogrzać pomieszczenie o powierzchni 100 m² (przy wysokości sufitu wynoszącej 2,5 - 2,7 m) potrzebne będzie źródło ciepła o mocy nominalnej ok. 4 – 7 kW. W przypadku starszych obiektów lub domów z wyższymi stratami ciepła należy rozważyć zastosowanie o 20% mocniejszego urządzenia grzewczego!

Aby jak najlepiej wykorzystać nowy piec kominkowy lub wkład kominkowy należy dobrać odpowiednią wielkość, kształt, umieszczenie i parametry techniczne. Sporządź prosty rysunek pomieszczenia zaznaczając umieszczenie komina, okien i drzwi. Sprzedawca pomoże Ci wybrać optymalny model oraz doradzi jego położenie we wnętrzu.

Aby Twój piec kominkowy lub wkład kominkowy dobrze działał, potrzebuje odpowiedni dopływ powietrza. Im większe jest palenisko i im lepiej zaizolowane pomieszczenia, tym bardziej potrzebny jest dopływ powietrza zewnętrznego – z zewnątrz, z korytarza lub piwnicy. Palenie jest wtedy całkowicie niezależne od powietrza w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie grzewcze. Powietrze zewnętrzne można doprowadzać z podłogi (doprowadzenie dolne) lub od tyłu (doprowadzenie tylne). Wszystkie piece kominkowe i wkłady kominkowe posiadają centralny dopływ powietrza! Wybierając urządzenie grzewcze i następnie instalując poinformuj sprzedawcę o zabudowanym okapie lub klimatyzatorze w tym samym pomieszczeniu, aby sprzedawca wiedział, że w danym pomieszczeniu podczas eksploatacji wszystkich urządzeń może powstać podciśnienie, które może negatywnie wpłynąć na działanie pieca kominkowego lub wkładu kominkowego.

Komin jest podstawowym elementem dobrze działającego pieca kominkowego lub wkładu kominkowego. Komin jest czymś w rodzaju silnika i ważne jest, aby zapewnić prawidłowy ciąg. Już na początku projektu ważne jest uwzględnienie parametrów technicznych pieca kominkowego lub wkładu kominkowego. Dzięki temu kominiarz może zaprojektować optymalne rozwiązanie komina, dla uniknięcia dalszych kosztów w przyszłości. Jeśli masz już istniejący komin, zalecamy najpierw sprawdzenie przez kominiarza, czy jest odpowiednio wymiarowany, czy ma wystarczającą średnicę i ciąg, itd.

Piece kominkowe lub wkłady kominkowe należy instalować na podłogach o odpowiedniej nośności. Jeśli istniejący zespół nie spełnia tego koniecznego warunku, należy podjąć odpowiednie środki (np. zastosować podkładkę nośną), aby spełnić ten wymóg.

Na twardej i poziomej podłodze wykonanej z palnego materiału konieczne jest umieszczenie niepalnego podłoża, np. z blachy, szkła, płytek, ewentualnie innej ozdobnej podkładki bazowej, itd. Jeśli podłoga jest nierówna lub niewystarczająco twarda, piece kominkowe lub wkłady kominkowe mogą stać się niestabilne.

Montaż i instalacja pieca kominkowego lub wkładu kominkowego musi by przeprowadzona przez autoryzowanego sprzedawcę Storch.

Kontraktowi partnerzy handlowi Storch są w stanie wykonać kompletną instalację, która będzie zgodna z Twoimi wymaganiami i obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Szczegółowa instrukcja instalacji i użytkowania jest dołączona do produktu; jest również dostępna na stronie internetowej. Przed użyciem pieca kominkowego lub wkładu kominkowego należy uważnie przeczytać instrukcję. Niewłaściwy montaż, samodzielna instalacja i późniejsza obsługa powoduje utratę gwarancji. Nie zezwala się również na dokonywanie nieautoryzowanych modyfikacji pieców lub wkładów kominkowych.

Lista autoryzowanych sprzedawców Storch