Porady i wskazówki

Warunkiem prawidłowego działania pieców kominkowych lub wkładów kominkowych jest odpowiedni komin (minimalny przekrój, ciąg komina, szczelność, itp.). Przed instalacją / ustawieniem pieca kominkowego lub wkładu kominkowego należy skonsultować się z wykwalifikowaną osobą ewentualnie odpowiednim kominiarzem. Parametry komina można znaleźć w załączonym arkuszu technicznym danego produktu.

Jeśli komin nie ma prawidłowego ciągu, piec kominkowy lub wkład kominkowy nie mogą pracować optymalnie. Ciąg w kominie działa dzięki różnicy temperatur wewnątrz komina i temperatury zewnętrznej, która jest zwykle niższa.

  • istnieje duża różnica między temperaturą wewnątrz komina a temperaturą otoczenia.
  • komin posiada prawidłową wysokość konstrukcyjną.
  • różnica temperatur jest niska, a temperatura zewnętrzna jest wysoka.
  • nie ma prawidłowej wysokości konstrukcyjnej, ewentualnie jeśli jest umieszczony w cieniu dachu własnego lub innego obiektu.
  • dostaje się do niego "fałszywe" powietrze ze względu na jego zły (awaryjny) stan techniczny

Jest to bezpośrednio związane z odpowiednim ciągiem kominowym, różnicą temperatur wewnątrz komina i otoczenia, jakością spalanego drewna (wilgotność drewna nie powinna być wyższa niż 20%.).

W czasie upałów mogą być gorsze warunki ciągu lub w kominie mogą występować pęknięcia, nie musi być odpowiednio zaizolowany lub nie jest zapewniona odpowiednia wysokość konstrukcyjna. Najlepszym sposobem jest wezwanie kompetentnej osoby – kominiarza, w celu dokonania przeglądu komina, zmierzenia ciągu zanurzenia i przedstawienia optymalnego rozwiązania.

Najmniejsza skuteczna wysokość komina do odprowadzania spalin wynosi 5 metrów (mierząc od obręczy komina do jego wylotu). Mimo to zalecamy omówienie tematu wysokości, rozmiarów lub konstrukcji komina ze specjalistą - kominiarzem, ponieważ lokalne warunki mogą spowodować, że 5 m może okazać się nie wystarczające.

Konstrukcja komina powinna pod względem wykonania, rozmiarem otworów wentylacyjnych i skuteczną wysokością odpowiadać znamionowej wydajności zainstalowanych pieców kominkowych lub wkładów kominkowych. Najczęściej stosowane są materiały stalowe i ceramiczne. Swoje pytania i wymagania proszę skonsultować z wykwalifikowaną osobą lub z odpowiednim kominiarzem.

Okresowa kontrola komina przez kominiarza musi odbywać się co najmniej raz w roku.

Kontrolę kanałów spalinowych przeprowadza kominiarz lub technik rewizyjny. Podczas kontroli konieczne jest zapewnienie dostępu do wszystkich części kanału kominowego, od urządzenia do wylotu komina, do dachu budynku, a także do drzwiczek kominowych, aby zapewnić bezproblemowe usunięcie sadzy.