Porady i wskazówki

Przed pierwszym uruchomieniem pieca kominkowego lub wkładu należy postępować wg wskazówek i zasad zgodnie z instrukcją instalacji i obsługi.

Podczas pierwszego rozpalenia następuje utwardzenie farby / wypalanie farby, czemu towarzyszy chwilowy zapach, który następnie znika całkowicie, patrz także Słownik pojęć.

Do rozpalenia niezbędny będzie podpałka lub papier, suche wióry i drewno porąbane na mniejsze i większe szczapy.

Przed rozpaleniem należy otworzyć dopływ powietrza pierwotnego i wtórnego.

Umieść kolejno w komorze większe kawałki drewna, następnie mniejsze kawałki drewna, podpałkę lub papier i na koniec wióry.

Podpal papier lub podpałkę. Rozpalając w ten sposób uzyskasz optymalne nagrzanie systemu, zmniejszenie zadymienia, oszczędność paliwa i czystość szyby.

Załadunek drewna: Podstawą jest stosowanie do ogrzewania wyłącznie suchego drewna.

Dodawanie drewna jest konieczne dopiero w momencie, gdy w piecu lub wkładzie znajdują się już tylko rozżarzone węgielki, a nie płomień.Otwórz całkowicie dopływ powietrza. Pozostaw drzwiczki lekko otwarte przez kilka sekund i następnie otwórz je całkowicie. Na rozżarzoną warstwę dołóż 2 - 3 polana. Zamknij drzwiczki.

Doprowadzaj powietrze pierwotne tak, aby uzyskać optymalne spalanie, a drewno paliło się czystym płomieniem bez niepotrzebnego dymienia. Pozostaw powietrze wtórne otwarte przez cały czas ogrzewania i reguluj intensywność spalania jego ilością zgodnie z Twoimi potrzebami. Powietrze wtórne działa równolegle jako płukanie szyby.

  • Do rozpalania należy używać wyłącznie suchego drewna. Postaraj się, aby ogień zapłonął jak najszybciej, a w komorze spalania pojawiła się odpowiednia temperatura, co spowoduje, że gazy uwalniane z paliwa będą się dobrze paliły. Osiągniemy to pozostawiając otwarty wlot powietrza pierwotnego i wtórnego.
  • Za jednym razem dokładaj niewielką ilość drewna (2 - 3 polana), zawsze na rozżarzone węgle, pozostaw całkowicie otwarty dopływ powietrza wtórnego.
  • Jeśli na dnie komory spalania znajduje się wystarczająca warstwa rozżarzonego drewna, zmniejsz dopływ powietrza wtórnego zgodnie z zapotrzebowaniem na ciepło. Drewno pali się wolniej, jeśli ma mniejszy dopływ powietrza.
  • Nie wrzucaj drewna do paleniska, ale wkładaj. Wrzucenie może spowodować uszkodzenie cegieł szamotowych i / lub szyby!

Najważniejszą rzeczą jest zawsze załadunek tylko na gorące węgle, nigdy do bezpośredniego ognia. Jeśli jednak chcesz dołożyć do ognia, najlepiej pozostawić otwarte drzwi na kilka sekund, zanim całkowicie je otworzysz. Ciąg w kominie wchłonie dymy, a dym nie wnika do pomieszczenia.

W piecach kominkowych i wkładach kominkowych firmy Storch można spalać praktycznie wszystkie rodzaje drewna. Ważną zasadą, której należy zawsze przestrzegać, jest ogrzewanie suchym drewnem. To powinno być suszone w osłoniętym miejscu z dostępem powietrza przez co najmniej 2 lata. Najlepiej drewno przed przechowywaniem pociąć, aby szybciej przeschło. Aby osiągnąć nominalne parametry pieca zaleca się stosowanie suchych polan o średnicy 5 - 8 cm, długości 20 - 30 cm i wilgoci mniejszej niż 20% (optymalnie 10%). Chrust i drobno porąbane drewno należy stosować tylko podczas rozpalania. Nigdy nie używaj drewna poddanego obróbce chemicznej!

Nigdy nie stosuj cieczy palnych, koksu, węgla ani odpadów takich jak, płyty wiórowe, tworzywa sztuczne, woreczki, impregnowane drewno lub wióry, trociny ani pelety!

Spalanie takich materiałów nie tylko silnie zanieczyszcza środowisko nas wszystkich, ale również uszkadza piece kominkowe (wkłady kominkowe) i komin!

Konstrukcja pieców kominkowych i wkładów kominkowych Storch zapewnia dopływ wystarczającej ilości pierwotnego i wtórnego powietrza spalania do komory. Powietrze pierwotne wspomaga rozpalenie drewna, doprowadzane jest ono bezpośrednio do palącego się paliwa (zwykle przez popielnik i ruszt) i ma swój udział w pierwotnej reakcji spalania. Powietrze wtórne wspomaga spalanie resztkowych gazów palnych w spalinach, zwiększając tym samym moc grzewczą urządzenia grzewczego i przyczyniając się w znacznym stopniu do zmniejszenia substancji zanieczyszczających uwalniających się do powietrza. Powietrze wtórne doprowadzane jest głównie do przestrzeni nad palącym się paliwem. W wyniku jego obecności dochodzi do tzw. wyzwalania (zrywania) zimnego powietrza na wewnętrznej stronie szyby przedniej. Proces ten jednocześnie uniemożliwia zaczernianie szyby. Powietrze wtórne w trakcie przymknięcia lub zamknięcia powietrza pierwotnego przyczynia się również do spalania pierwotnego. Szczegółowe opis procesu rozpalania i ogrzewania znajduje się w instrukcji obsługi.

Szyba może pęknąć w wyniku uderzenia polanem. Przyczyną może być również gorsza jakość uszczelnienia szyby. Jeżeli uszczelnienie ulegnie uszkodzeniu, traci funkcję uszczelnienia i dylatacji, co może spowodować pęknięcie szyby. W takim przypadku należy ją wymienić. Szybę i odpowiednie uszczelki pod szybę możesz zakupić u sprzedawcy ajencyjnego lub bezpośrednio w firmie Storch.

Do uszkodzenia (pęknięcia) dochodzi w większości przypadków mechanicznie. Jeśli szamot jest tylko pęknięty, nie ma powodu, aby go natychmiast wymienić, ale nie może być wykruszony do blachy. Pęknięte cegły szamotowe nie tracą swojej funkcjonalności, chyba że całkowicie wypadną. Potrzebne cegły szamotowe i płyty można kupić u naszych dealerów lub bezpośrednio w firmie Storch. Szamot wymienić zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do pieca kominkowego lub wkładu kominkowego.

W przypadku napraw, wymiany i konserwacji produktów Storch należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych zatwierdzonych przez producenta.