Rady a tipy

Pred kúpou, popr. výberom krbových kachlí či krbových vložiek je dôležité zvoliť zodpovedajúce vykurovacie teleso z hľadiska požiadavky na tepelný výkon.

Dobre zaizolovaný dom vyžaduje tepelný výkon 50 – 70 wattov na 1 m². Na vyhriatie priestoru s plochou 100 m² (pri výške stropu 2,5 – 2,7 m) budete potrebovať zdroj tepla s nominálnym výkonom okolo 4 – 7 kW. Pri starších objektoch či domoch s väčšími tepelnými stratami uvažujte o max. 20 % výkonnejšom vykurovacom telese!

Aby ste mali maximálny úžitok z nových krbových kachlí alebo krbovej vložky, je nutné zvoliť správnu veľkosť, tvar, umiestnenie a technické parametre. Vytvorte si jednoduchý nákres miestnosti s vyznačením umiestnenia komína, okien a dverí. Predajca vám potom ľahšie pomôže s výberom optimálneho modelu a jeho umiestnenia v interiéri.

Aby vaše krbové kachle či krbové vložky dobre horeli, potrebujú dostatočný prísun vzduchu. Čím väčšie je ohnisko a čím lepšie izolované miestnosti, tým potrebnejší je prívod externého vzduchu – zvonku, z chodby alebo napríklad z pivnice. Horenie je celkom nezávislé od vzduchu v miestnosti, v ktorej sa vykurovacie teleso nachádza. Externý vzduch je možné privádzať z podlahy (spodné zaústenie) alebo zozadu (zadné zaústenie). Všetky krbové kachle a krbové vložky sú osadené centrálnym prívodom vzduchu! Pri výbere vykurovacieho telesa a pred následnou inštaláciou tiež upozornite predajcu na zabudovaný digestor alebo klimatizačnú jednotku v rovnakej miestnosti, aby predajca vedel, že v onej miestnosti môže pri prevádzke všetkých spotrebičov vzniknúť podtlak, ktorý dokáže negatívne ovplyvniť fungovanie krbových kachlí alebo krbovej vložky.

Komín je základným prvkom dobre fungujúcich krbových kachlí alebo krbovej vložky. Komín je niečo ako motor, pričom je nevyhnutné zaistiť správny ťah. Už na začiatku projektu je dobré mať predstavu o technických parametroch krbových kachlí alebo krbovej vložky. Vďaka tomu môže kominár navrhnúť optimálne riešenie komína a tým sa vyhnete do budúcnosti ďalším nákladom. Pokiaľ už máte komín, odporúčame ho najprv prezrieť kominárom, ktorý zistí, či je vhodne dimenzovaný, alebo bude mať dostatočný priemer a ťah atď.

Krbové kachle či krbové vložky musia byť inštalované na podlahách so zodpovedajúcou nosnosťou. Ak súčasná zostava nespĺňa túto nevyhnutnú podmienku, musia byť pre splnenie tejto požiadavky prijaté vhodné opatrenia (napr. použitie podložky rozkladajúcej zaťaženie).

Na pevnú a vodorovnú podlahu z horľavého materiálu je nutné umiestniť nehorľavú podložku napr. z plechu, skla, dlaždíc, popr. iné dekoračné podstavné podložky a pod. Pokiaľ je podlaha nerovná či nedostatočne pevná, môžu byť následne vaše krbové kachle či krbové vložky nestabilné.

Montáž a inštalácia krbových kachlí alebo krbovej vložky musí byť vykonaná autorizovaným predajcom Storch.

Zmluvní predajní partneri firmy Storch sú schopní realizovať kompletnú inštaláciu, ktorá bude v súlade s Vašimi požiadavkami a zároveň s platnými bezpečnostnými predpismi. Podrobný návod na inštaláciu a používanie sú priložené k výrobku a tiež k dispozícii na webových stránkach. Kým začnete vaše krbové kachle či krbové vložky používať, pozorne si návod prečítajte. Neodbornou montážou, inštaláciou vlastnými silami a následne aj obsluhou strácate nárok na záruku. Takisto na krbových kachliach či vložkách nie je prípustné robiť žiadne neoprávnené úpravy.

Zoznam autorizovaných predajcov Storch