Rady a tipy

Pri prvom uvedení krbových kachlí či vložiek do prevádzky sa riaďte pokynmi a zásadami podľa návodu na inštaláciu a obsluhu.

Pri prvom rozkurovaní dochádza k vytvrdeniu/vypaľovaniu farby sprevádzanému dočasným zápachom, ktorý následne celkom zmizne, pozri aj Slovník pojmov.

Na zakúrenie budete potrebovať podpaľovač alebo papier, suché triesky a drevo naštiepané na menšie a väčšie kusy.

Pred zakúrením celkom otvorte prívod primárneho a sekundárneho vzduchu.

 

Do komory vložte väčšie kusy dreva, potom menšie kusy dreva, podpaľovač alebo papier a na záver triesky.

Zapáľte papier alebo podpaľovač.

Týmto spôsobom rozkurovania dosiahnete optimálne rozohriatie systému, zníženie dymovosti, úsporu paliva a čistotu skla.

Prikladanie dreva: Základom je na kúrenie používať výhradne suché drevo.

Prikladať drevo treba až vo chvíli, keď sú v kachliach či vložke iba žeravé uhlíky, nie plameň. Otvorte naplno prívod vzduchu. Dvierka nechajte niekoľko sekúnd mierne pootvorené a až potom ich otvorte úplne. Na žeravú vrstvu priložte 2 až 3 polená. Dvierka zatvorte.

 

Primárny vzduch ďalej privádzajte tak, aby bolo dosiahnuté optimálne spaľovanie a drevo horelo čistým plameňom bez zbytočného dymenia. Sekundárny vzduch nechajte otvorený po celý čas kúrenia a podľa vašej potreby jeho množstvom regulujte intenzitu horenia. Sekundárny vzduch paralelne funguje ako oplach skla.

  • Pri rozkurovaní používajte iba suché drevo. Snažte sa, aby sa oheň rozhorel čo najrýchlejšie a v spaľovacej komore sa vytvorila dostatočná teplota, tým plyny uvoľnené z paliva dobre horeli. To docielite otvoreným prívodom primárneho a sekundárneho vzduchu.
  • Prikladajte malé množstvo dreva naraz (2 – 3 polená) a síce vždy iba na žeravé uhlíky, prívod sekundárneho vzduchu ponechajte celkom otvorený.
  • Ak je na dne spaľovacej komory dostatočná vrstva žeravého dreva, redukujte prívod sekundárneho vzduchu podľa vašich nárokov na teplo. Drevo horí pomalšie, ak bude mať menej prísunu vzduchu.
  • Drevo do ohniska nevhadzujte, ale vkladajte, môže dôjsť k poškodeniu šamotových tvaroviek alebo aj skla!

Najdôležitejšie je prikladať vždy a iba na žeravé uhlíky, nikdy do priameho ohňa. Pokiaľ však potrebujete priložiť do ohňa, je dobré nechať dvierka najprv niekoľko sekúnd pootvorené, kým ich otvoríte celkom. Ťah v komíne nasaje dymové plyny a dym vám tak neprenikne do miestnosti.

V krbových kachliach a krbových vložkách firmy Storch môžete spaľovať prakticky všetky druhy dreva. Dôležitou zásadou, ktorá by mala byť vždy dodržaná, je kúrenie suchým drevom. To by malo preschnúť na krytom mieste s prístupom vzduchu aspoň 2 roky. Najlepšie urobíte, keď drevo pred uložením rozštiepete, aby rýchlejšie preschlo. Na dosiahnutie menovitých parametrov vykurovacieho telesa sa odporúča používať suché polená s priemerom 5 – 8 cm dĺžky 20 – 30 cm s vlhkosťou menšou než 20 % (optimálne 10 %). Raždie a drobné naštiepané drevo použite iba pri rozkurovaní. Nikdy nepoužívajte drevo chemicky ošetrené!

Ako palivo nikdy nepoužívajte horľavé kvapaliny, koks, uhlie ani odpady typu: drevotrieskové dosky, umelé hmoty, vrecúška, napúšťané drevo alebo samostatné hobliny, piliny ani pelety!

Spaľovanie takýchto materiálov nielen vysoko znečisťuje životné prostredie nás všetkých, ale tiež poškodzuje krbové kachle (krbové vložky) aj komín!

Konštrukcia krbových kachlí a krbových vložiek Storch zaručuje prívod dostatočného množstva primárneho a sekundárneho spaľovacieho vzduchu do komory. Primárny vzduch pomáha rozhoreniu dreva, je privádzaný priamo do horiaceho paliva (spravidla cez popolník a rošt) a slúži na prvotnú spaľovaciu reakciu. Sekundárny vzduch podporuje spaľovanie zvyškových horľavých plynov v spalinách, čím zvyšuje výhrevný výkon vykurovacieho telesa a zásadne sa podieľa na znížení množstva znečisťujúcich látok unikajúcich do ovzdušia. Sekundárny vzduch je privádzaný predovšetkým do priestoru nad horiace palivo. Jeho prítomnosťou dochádza k tzv. valeniu (strhávaniu) studeného vzduchu po vnútornej strane čelného skla. Tento proces zároveň zabraňuje začierňovaniu skla. Sekundárny vzduch sa pri privretí alebo uzavretí primárneho vzduchu podieľa aj na primárnom spaľovaní. Podrobný postup pre rozkurovanie a kúrenie je uvedený v návode na obsluhu.

Sklo môže prasknúť následkom úderu polena. Príčinou môže byť tiež zhoršená kvalita tesnenia skla. Pokiaľ je tesnenie poškodené, stráca svoju tesniacu a dilatačnú funkciu, čo môže viesť k prasknutiu skla. V takom prípade je potrebné ho vymeniť. Sklo a príslušné tesnenie pod sklo môžete kúpiť u zmluvných predajcov alebo priamo vo firme Storch.

K poškodeniu (prasknutiu) dochádza vo väčšine prípadov mechanicky. Pokiaľ je šamot iba prasknutý, nie je dôvod na jeho okamžitú výmenu, nesmie však byť vydrvený na plech. Popraskané šamotové tvárnice nestrácajú svoju funkčnosť, pokiaľ celkom nevypadnú. Potrebné šamotové tehly a dosky možno kúpiť u zmluvných predajcov alebo priamo vo firme Storch. Výmenu šamotu urobte podľa návodu na obsluhu, ktorý je súčasťou balenia krbových kachlí alebo krbových vložiek.

Na opravy, výmeny a údržbu výrobkov Storch používajte iba výrobcom schválené originálne náhradné diely.