Často kladené otázky

Pri prvých cykloch kúrenia sa farba na vykurovacom telese vytvrdzuje a môže zapáchať. Z toho dôvodu je potrebné kúriť na max. prípustný výkon krbových kachlí či krbových vložiek. Pri prvých 4 – 5 cykloch kúrenia dobre vetrajte miestnosť s vykurovacím telesom a izolujte od ostatných miestností, aby sa zápach nešíril, prípadne zabezpečte neprítomnosť drobného zvieratstva alebo vtákov v priestore obsahujúcom výpary laku, odporúča sa tiež v tom čase vypnúť okysličovanie akvárií. Len čo je farba vypálená, tento jav pominie, už nezapácha.

Pozri tiež Prvé uvedenie krbových kachlí či vložiek do prevádzky vo Všeobecnom návode na inštaláciu a obsluhu krbových kachlí či krbových vložiek firmy Storch spol. s r.o.

Po prvých zakúreniach v prechodnom období sa občas objaví zápach. Nie je to už farba, ale pochádza to zo zapálenia sadzí, nečistôt a dechtu. Nadmerné zadechtovanie spôsobuje nízky komínový ťah, nízka teplota spaľovania (veľké množstvo dreva v pomere s množstvom privádzaného vzduchu – kachle sa dusia), nadmerná vlhkosť dreva či prípadné chyby v obsluhe (rozkurovanie do studených odťahových ciest s veľkým množstvom paliva). Nadmerná kondenzácia s dechtom vytvára hmotu – kreozot, ktorá po zapálení neznesiteľne až „štipľavo“ chemicky zapácha.

Odporúčame preveriť vyššie uvedené podnety, následne riadne vyčistiť spaľovaciu komoru a odťahové cesty. Pozvoľna roztopiť a kúriť drobným drevom (má vyššiu teplotu a výhrevnosť), tým sa vypália usadené zvyšky dechtu. Následne vždy rozkurovať pozvoľna s menším množstvom dreva, aby sa najprv nahriali odťahové cesty a zamedzilo sa nadmernému dechtovaniu.