Často kladené otázky

Pred kúpou, popr. výberom krbových kachlí alebo krbových vložiek je dôležité zvoliť zodpovedajúce vykurovacie teleso z hľadiska požiadavky na tepelný výkon. Konzultujte vaše požiadavky s odborným predajcom.

Pomocou čistiacej kefy vyčistite dymovody a dostupné spalinové vývody, následné nečistoty povysávajte vysávačom na popol alebo vyberte lopatkou. Všetky úkony spojené s údržbou vykonávajte vo vychladenom stave vykurovacieho telesa. Zlepšíte tak funkčnosť vykurovacieho telesa.

Nedostatočná účinná výška alebo dimenzovanie komína či zle zaizolovaný komín môžu spôsobiť pokles ťahu. Konzultujte s kominárom.

Používajte vaše vykurovacie teleso v súlade s návodom na obsluhu, ktorý sa ku kachliam prikladá.