Často kladené otázky

Podľa spôsobu kúrenia a použitého paliva je nutné sklo dvierok občas vyčistiť a vylúčiť ďalšie faktory, ako napr. vyvarovať sa použitia vlhkého paliva, skontrolovať tesnosť dvierok ohniska, či je zaistený dostatočný prísun vzduchu, správny ťah komína a pod.

Na zachovanie čistoty priehľadového okienka má vplyv popri používaní vhodného paliva, dostatočnom prívode spaľovacieho vzduchu a zodpovedajúcom komínovom ťahu aj spôsob, ako sú krbové kachle obsluhované. V tejto súvislosti odporúčame prikladať iba jednu vrstvu paliva, a to tak, aby bolo palivo čo najrovnomernejšie rozprestreté po ohnisku a aby bolo čo najďalej od skla.

V prípade znečistenia skla pri kúrení odporúčame zvýšiť intenzitu horenia otvorením regulátora vzduchu, čím sa väčšinou sklo samovoľne vyčistí.

Prikladajte správne množstvo paliva, pozri návod na použitie. Dlhodobým prikladaním veľkého množstva paliva sa vystavujete riziku trvalého poškodenia a znehodnotenia výrobku. Následné poškodenie a škody spôsobené nesprávnou obsluhou nepodliehajú záruke.

Používajte iba dostatočne suché palivo, tzn. drevo s vlhkosťou do max. 20 % objem. hmotnosti.