Často kladené otázky

Při prvních cyklech topení se barva na topidle vytvrzuje a může zapáchat. Z toho důvodu je zapotřebí topit na max. přípustný výkon krbových kamen či krbových vložek. Při prvních 4-5 cyklech topení dobře větrejte místnost s topidlem a izolujte od ostatních místností, aby se zápach nešířil, případně zabezpečte nepřítomnost drobného zvířectva nebo ptáků v prostoru obsahujícím výpary laku, doporučuje se také po tuto dobu vypnout vzduchování akvárii. Jakmile je barva vypálena, tento jev pomine, již nezapáchá. Viz také První uvedení krbových kamen či vložek do provozu ve Všeobecném návodu k instalaci a obsluze krbových kamen či krbových vložek firmy Storch spol. s r.o.

Po prvních zatopeních v přechodovém období se občas objeví zápach. Není to již barva, ale pochází to ze zahoření sazí, nečistot a dehtu. Nadměrné zadehtování způsobuje nízký komínový tah, nízká teplota spalování (velké množství dřeva v poměru s množstvím přiváděného vzduchu - kamna se dusí), nadměrná vlhkost dřeva či případné chyby v obsluze (roztápění do studených odtahových cest s velkým množstvím paliva). Nadměrná kondenzace s dehtem vytváří hmotu - kreozot, která po zahoření nesnesitelně až „štiplavě“ chemicky zapáchá.

Doporučujeme prověřit výše uvedené podněty, následně řádně vyčistit spalovací komoru a odtahové cesty. Pozvolna roztopit a topit drobným dřevem (má vyšší teplotu a výhřevnost), tím se vypálí usazené zbytky dehtu. Následně vždy roztápět pozvolna s menším množstvím dřeva, aby se nejprve nahřály odtahové cesty a zamezilo se nadměrnému dehtování.