Často kladené otázky

Podle způsobu topení a použitého paliva je nutno sklo dvířek občas vyčistit a vyloučit další faktory, jako např. vyvarovat se použití vlhkého paliva, zkontrolovat těsnost dvířek topeniště, zdali je zajištěn dostatečný přísun vzduchu, správný tah komína,…apod.

Na zachování čistoty průhledového okénka má vliv vedle používání vhodného paliva, dostatečného přívodu spalovacího vzduchu a odpovídajícího komínového tahu také způsob, jak jsou krbová kamna obsluhována. V této souvislosti doporučujeme přikládat pouze jednu vrstvu paliva a to tak, aby bylo palivo co nejrovnoměrněji rozprostřeno po topeništi a aby bylo co nejdále od skla.

V případě znečištění skla při topení doporučujeme zvýšit intenzitu hoření otevřením regulátoru vzduchu, čímž se většinou sklo samovolně vyčistí.

Přikládejte správné množství paliva, viz návod k použití. Dlouhodobým přikládáním velkého množství paliva, se vystavujete riziku trvalého poškození a znehodnocení výrobku. Následné poškození a škody způsobené nesprávnou obsluhou, nepodléhají záruce.

Používejte pouze dostatečně suché palivo tzn. dřevo s vlhkostí do max. 20% objem. hmotnosti.