Rady a tipy

Před zakoupením popř. výběru krbových kamen či krbových vložek je důležité zvolit odpovídající topidlo z hlediska požadavku na tepelný výkon.

Dobře zaizolovaný dům vyžaduje tepelný výkon 50-70 wattů na 1 m². K vyhřátí prostoru o ploše 100 m² (při výšce stropu 2,5-2,7 m) budete potřebovat zdroj tepla o nominálním výkonu okolo 4–7 kW. U starších objektů či domů s většími tepelnými ztrátami uvažujte o max. 20 % výkonnějším topidle!

Abyste měli maximální užitek z nových krbových kamen nebo krbové vložky, je nutné zvolit správnou velikost, tvar, umístění a technické parametry. Vytvořte si jednoduchý nákres místnosti s vyznačením umístění komínu, oken a dveří. Prodejce Vám pak snáze pomůže s výběrem optimálního modelu a jeho umístění v interiéru.

Aby Vaše krbová kamna či krbové vložky dobře hořely, potřebují dostatečný přísun vzduchu. Čím větší je topeniště a čím lépe izolované místnosti, tím potřebnější je přívod externího vzduchu – zvenku, z chodby nebo třeba ze sklepa. Hoření je pak zcela nezávislé na vzduchu v místnosti, v které se topidlo nachází. Externí vzduch je možné přivádět z podlahy (spodní zaústění) nebo zezadu (zadní zaústění). Všechna krbová kamna a krbové vložky jsou osazeny centrálním přívodem vzduchu! Při výběru topidla a následnou instalací také upozorněte prodejce na zabudovanou digestoř nebo klimatizační jednotku ve stejné místnosti, aby prodejce věděl, že v oné místnosti může při provozu všech spotřebičů vzniknout podtlak, který dokáže negativně ovlivnit fungování krbových kamen nebo krbové vložky.

Komín je základním prvkem dobře fungujících krbových kamen nebo krbové vložky. Komín je něco jako motor, přičemž je nezbytné zajistit správný tah. Již na počátku projektu je dobré mít představu o technických parametrech krbových kamen nebo krbové vložky. Díky tomu může kominík navrhnout optimální řešení komína a tím se vyhnete do budoucna dalším nákladům. Pokud již máte stávající komín, doporučujeme nejprve prohlédnout kominíkem, který zjistí, zdali je vhodně dimenzovaný, jestli bude mít dostatečný průměr a tah,…atd.

Krbová kamna či krbové vložky musí být instalovány na podlahách s odpovídající nosností. Jestliže stávající sestava nesplňuje tuto nezbytnou podmínku, musí být pro splnění tohoto požadavku přijata vhodná opatření (např. použití podložky rozkládající zatížení).

Na pevnou a vodorovnou podlahu z hořlavého materiálu je nutné umístit nehořlavou podložku např. z plechu, skla, dlaždic, popř. jiné dekorační podstavné podložky,…apod. Pokud je podlaha nerovná či nedostatečně pevná, mohou být následně Vaše krbová kamna či krbová vložka nestabilní.

Montáž a instalace krbových kamen nebo krbové vložky musí být provedena autorizovaným prodejcem Storch.

Smluvní prodejní partneři firmy Storch jsou schopni realizovat kompletní instalaci, která bude v souladu s Vašimi požadavky a zároveň s platnými bezpečnostními předpisy. Podrobný návod k instalaci a používání jsou přiloženy k výrobku a také k dispozici na webových stránkách. Než začnete Vaše krbová kamna či krbové vložky používat, pozorně si návod přečtěte. Neodbornou montáží, instalací vlastními silami a následně i obsluhou ztrácíte nárok na záruku. Stejně tak na krbových kamnech či vložkách není přípustné provádět žádné neoprávněné úpravy.

Seznam autorizovaných prodejců Storch