Rady a tipy

Předpokladem pro dobrou funkci krbových kamen či krbových vložek je vhodný komín (minimální průřez, tah komínu, těsnost,…apod.). Před instalací / ustavením krbových kamen či krbových vložek se proto poraďte s odborně způsobilou osobou popř. příslušným kominíkem. Hodnoty pro komín naleznete v přiloženém technických listu konkrétního výrobku.

Nemá-li komín správný tah, nemohou ani Vaše krbová kamna či krbové vložky fungovat optimálně. Tah v komíně funguje díky rozdílu teploty uvnitř komína a venkovní teplotou, která bývá obvykle nižší.

  • je velký rozdíl mezi teplotou uvnitř v komíně a okolní teplotou.
  • má komín správnou konstrukční výšku.
  • je teplotní rozdíl nízký a venkovní teplota vysoká.
  • nemá správnou konstrukční výšku popř. pokud je situován ve stínu střechy vlastního nebo jiného objektu.
  • se do něj z důvodu jeho špatného (havarijního) stavu dostává „falešný“ vzduch

Přímo souvisí s dostatečným komínovým tahem, teplotním rozdílům uvnitř v komíně a okolí, kvalitou spalovaného dřeva (vlhkost dřeva by neměla být vyšší než 20%.).

Za teplého počasí mohou být zhoršeny tahové podmínky nebo v komíně mohou být praskliny, nemusí být správně zaizolovaný nebo není zajištěna jeho dostatečná konstrukční výška. Nejlépe uděláte, když pozvete odborně způsobilou osobu - kominíka, který provede průzkum komína, změří tah a navrhne optimální řešení.

Nejmenší účinná výška komína pro odvod spalin od krbových kamen je 5m (měřeno od zděře po ústí komínu). Přesto doporučujeme téma výšky, dimenzování nebo konstrukce komína prodiskutovat s odborníkem - kominíkem, protože místní podmínky mohou způsobit, že ani těchto 5 m nebude stačit.

Komínová konstrukce bude svým provedením, velikostí průduchů a účinnou výškou odpovídat jmenovitému výkonu instalovaných krbových kamen či krbových vložek. Nejčastěji se používají ocelové nebo keramické materiály. Vaše dotazy a požadavky konzultujte s odborně způsobilou osobou popř. příslušným kominíkem.

Periodickou kontrolu komína musíte nechat provést kominíkem minimálně jednou za rok.

Kontrolu spalinových cest provádí kominík nebo revizní technik. Při kontrole je nutné zajistit přístup ke všem částem spalinové cesty, tedy od spotřebiče až po ústí daného komína, dále na střechu objektu a také ke komínovým dvířkům pro zajištění bezproblémového výběru sazí.