Často kladené otázky

Před zakoupením popř. výběrem krbových kamen nebo krbových vložek je důležité zvolit odpovídající topidlo z hlediska požadavku na tepelný výkon. Konzultujte Vaše požadavky s odborným prodejcem.

Pomocí čistícího kartáče vyčistěte kouřovody a dostupné spalinové vývody, následné nečistoty vysajte vysavačem na popel nebo vyjměte lopatkou. Všechny úkony spojené s údržbou provádějte ve vychladlém stavu topidla. Zlepšíte tak funkčnost topidla.

Nedostatečná účinná výška nebo dimenzování komínu či špatně zaizolovaný komín mohou způsobit pokles tahu. Konzultujte s kominíkem.

Používejte Vaše topidlo v souladu s návodem k obsluze, který je ke kamnům přikládán.